This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Cách phân biệt và sử dụng Toll, Charge, Fare, Fine và Fee

chúng ta thấy, hoặc phí trả cho 1 cuộc gọi điện thoại đường dài. Toll – /toʊl/: có nghĩa là một khoản lộ phí bạn

Mẹo phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel

Chúng ta không thể trì hoãn cuộc họp này thêm nữa. Giống nhau: Cả 3 động từ delay, defer và postpone đều chỉ hành động

Cách phân biệt Fit, Suit và Match

Điểm khác biệt giữa fit, match, suit là trong cách dùng để nhấn mạnh sự việc. 1. Fit – /fɪt/: vừa vặn, phù hợp. Ví

Sử dụng và phân biệt liên từ While và When thế nào?

I often visited my grandmother ___ I was a child. 1. While Ý nghĩa: Trong lúc, trong khi, trong khoảng thời gian, đang lúc… While

Từ vựng thường gặp chủ đề: Màu sắc

coffee – coloured /ˈkɒf.i.kʌl.əd/: màu cà phê 1. Red /red/: đỏ deep red /diːp red/: đỏ sẫm pink /pɪŋk/: hồng reddish /ˈred.ɪʃ/: đỏ nhạt scarlet

Từ vựng thông dụng chủ đề: Du lịch và khách sạn

Chúng ta nên thuê xe đạp để đi quanh bãi biển. Nhóm từ vựng thông dụng Airline schedule /ˈeə.laɪn/ /ˈʃedʒ.uːl/: lịch bay Backpacking /ˈbækˌpæk.ɪŋ/: du

Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Người bán đã đồng ý vận chuyển hàng hóa đến khi hàng được chất lên tàu. Bill of lading: vận đơn ( danh mục hàng

Những từ vựng chủ đề: Trường đại học

Cậu cần ôn bài tập về nhà cẩn thận thì sẽ vượt qua kỳ thi dễ dàng thôi. Academic – /,ækə’demik/: học thuật Assignment –

Những từ vựng chủ đề: Giấc ngủ

Tớ hay ngủ trưa từ 12h tới 12h30. A night owl: cú đêm (người hay thức khuya) Ví dụ: He always plays game until 2

Sử dụng câu hỏi đuôi như thế nào?

Mệnh đề hỏi là: It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi Trước hết chúng ta cùng xét một số

Câu tường thuật (Câu gián tiếp) trong tiếng Anh

Chú ý: Nếu trong câu phủ định, ta chia động từ ở dạng phủ định theo thì như bình thường Phân biệt câu trực tiếp

Những điều cần biết về câu đảo ngữ

Not only did he spend all his money but also borrowed some from me. I. Đảo ngữ là gì? Hiện tượng đảo ngữ là hiện

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Mệnh đề này thường bắt đầu bằng so that, in order that, đều có nghĩa là để mà. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Các dạng thức của động từ: Ving/To V

Used to V: đã từng/thường làm gì trong quá khứ (bây giờ không làm nữa) Dạng thức Ving Động từ sẽ ở dạng Ving trong

Tìm hiểu giới từ trong tiếng Anh

Go to the hospital (đi đến bệnh viện), go to school (đi đến trường)… Định nghĩa Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan

Những cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’

Nếu “only” bổ nghĩa cho chủ ngữ (chủ ngữ nằm ngay sau “only”) thì trong câu không có đảo ngữ. 1. Only then (chỉ đến


Học Anh Văn – Cách Học Tiếng Anh – Học Tiếng Anh Hiệu Quả – Từ Vựng