Cách phân biệt và sử dụng Toll, Charge, Fare, Fine và Fee

chúng ta thấy, hoặc phí trả cho 1 cuộc gọi điện thoại đường dài.


Toll – /toʊl/: có nghĩa là một khoản lộ phí bạn chi trả khi đi qua cầu đường, như phí trả tại các trạm thu phí trên đường quốc lộ mà

chúng ta thấy, hoặc phí trả cho 1 cuộc gọi điện thoại đường dài.

Ví dụ:

Tolls now can be collected electronically on almost ways.

Lộ phí giờ có thể được thu tự động trên hầu hết các tuyến đường.

Charge -/tʃɑːrdʒ/: một khoản phí phải trả khi bạn sử dụng dịch vụ như phí duy trì tài khoản thanh toán ở ngân hàng, phí môi giới, …

Ví dụ:

Bank staff said that it will be free of annual charge if you open a credit card this month.

Nhân viên ngân hàng nói rằng sẽ được miễn phí thường niên nếu mở một thẻ tín dụng trong tháng này.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *