Cụm từ thông dụng với “What”

Tôi thấy rất nhiều cảnh sát ở ngoài tòa nhà. Chuyện gì xảy ra thế?


What a fool! : Đồ ngốc !

Ví dụ:

What a fool I did tell that to him

Tôi thật là ngốc khi kể điều đó ra cho anh ta.

What a relief! : Thật nhẹ nhõm/nhẹ cả người.

Ví dụ:

What a relief I did complete all my homework.

Thật là nhẹ người tôi đã làm hết bài tập về nhà rồi.

What a blessing! : Thật may quá!

Ví dụ:

Oh what a blessing! She did find out her car key.

Thật may mắn! Cô ấy đã tìm thấy chìa khóa xe.

What a shame!: Thật là xấu hổ quá!

Ví dụ:

What a shame You did steal bread from the store!

Thật xấu hổ khi con ăn trộm bánh mỳ từ cửa hàng.

What is it now?: Giờ thì cái gì nữa đây?

Ví dụ:

What is it now? I did try my best to complete my work.

Giờ thì cái gì nữa đây? Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc.

What a pity!: Thật tiếc quá!

Ví dụ:

What a pity! I couldn’t take part in your party today.

Thật tiếc quá! Mình không thể dự bữa tiệc của bạn hôm nay được.

What’s a beautiful day!: Một ngày đẹp trời làm sao!

Ví dụ:

Wha’s a beautiful day! We will go out for picnic.

Thật là một ngày đẹp trời! Chúng ta sẽ ra ngoài đi picnic.

What a dope!: Thật là nực cười!

Ví dụ:

What a dope when she shows off how wealthy she is.

Thật buồn cười khi cô ấy khoe khoang cô ấy giàu có như thế nào.

What’s going on?: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ví dụ:

Why all people look so stressful? What’s going on?

Sao mọi người trông căng thẳng thế? Chuyện gì xảy ra vậy?

What’s up?: Có chuyện gì vậy?

Ví dụ:

My son told me that you find me. What’s up?

Con trai tôi bảo cậu tìm tôi. Có chuyện gì vậy?

What’s happen?: Chuyện gì xảy ra thế?

Ví dụ:

I saw many police standing outside the building. What’s happen?

Tôi thấy rất nhiều cảnh sát ở ngoài tòa nhà. Chuyện gì xảy ra thế?

What’s the hell?: Chuyện quái quỷ gì thế?

Ví dụ:

The road is surrounded by police, I couldn’t move, I’ll be late. What’s hell?

Con đường bị cảnh sát bao vây, tôi không đi được, tôi sẽ muộn mất. Chuyện quái gì thế nhỉ?

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *