Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P3)

Frown (v)– /fraʊn/: nhăn nhó


Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

– Unknown Author –

Đừng bao giờ nhăn nhó cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

– Khuyết danh –

Frown (v)– /fraʊn/: nhăn nhó

Know (v) – /noʊ/: biết

Fall in (v) – /fɑːl. ɪn/: ngã vào, vướng vào

Smile (v) – /smaɪl/: cười

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *