Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P5)

Đừng để ai thuê chỗ nào trong đầu bạn, trừ khi họ là là người tốt.


Don’t let anyone rent a space of your head, unless they are good tenants.

– Unknow Author –

Đừng để ai thuê chỗ nào trong đầu bạn, trừ khi họ là là người tốt.

Anyone (n) – /ˈen.i.wʌn/: bất kỳ ai

Rent (v) – /rent/: thuê

Space (n) – /speɪs/: khoảng trống, không gian

Tenant (n) – /ˈten.ənt/: người ở trọ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *