Mẹo học từ vựng qua những câu danh ngôn hay (P6)

remorselessly (adv) – /rɪˈmɔːs.ləs.li/: không ăn năn, hối lỗi


“A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path” – Agatha Christie

“Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.”

dare (v) – /der/: dám

crush (v) – /krʌʃ/: nghiền nát, làm vỡ vụn

remorselessly (adv) – /rɪˈmɔːs.ləs.li/: không ăn năn, hối lỗi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *